Ansøg om SKV6

Den udfyldte blanket indsendes via www.borger.dk eller med almindelig post til PAC.
Politiets behandling af personoplysninger
I forbindelse med behandlingen af din sag behandler politiet oplysninger om dig med henblik på at sikre,
at du opfylder betingelserne, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 1444 af den 1. december 2016 med senere
ændringer.
Det udfyldte skema danner grundlag for registrering i Politiets Våbenregister, som Rigspolitiet er
dataansvarlig for.
Din ansøgning vil blive behandlet af PAC, send som sikker post via www.borger.dk eller ved almindelig
post på følgende adresse:
Politiets Administrative Center (PAC) – Våbenkontoret
Postboks 1062
7500 Holstebro
Telefon 7020 1473
Eller gå ind på www.borger.dk - log på med NemID.
Godkendelsen er gyldig i 5 år, jf. våbenbekendtgørelsens § 49.
Du skal selv rette henvendelse til PAC, hvis du ikke længere ønsker at være registreret i politiets
våbenregister. Hvis du retter henvendelse herom inden for godkendelsens 5-årige gyldighedsperiode, vil
PAC give skytteforeningen besked om, at godkendelsen anses for bortfaldet.
PAC underretter skytteforeningen om godkendelsen, og hvis godkendelsen på et senere tidspunkt
tilbagekaldes eller hvis du får afslag på godkendelsen (Politiet oplyser ikke begrundelsen for
tilbagekaldelse eller afslag til skytteforeningerne).

KLIK HER !

Forenings SKV nummer er 438

Hent SKV 6 Her  (Åbner i nyt vindue)